Zengin insanlar gerçekten cömert değil mi?

Fazla para, bizi daha kötü, daha dürüst olmayan ve daha az insancıl kılan bir faktör olarak görülür. Stanford Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü Robb Willer tarafından veri analizi yoluyla yapılan son bir araştırma, olayların böyle olmayabileceğini ortaya koydu.

Bilim adamları 1.500 ABD'den gelen bilgileri değerlendirdi. Analiz edilen veriler arasında aile geliri ve katılımcıların menşe durumu bulunmaktadır. İnsanların cömertliklerini test etmek için araştırmacılar, 10 çekiliş kuponu alabileceklerini ve bu kuponlardan birini hiçbir şey bırakmadan başka bir katılımcıya verebileceklerini söyledi.

Yüksek düzeyde sosyal eşitsizliğe sahip olduğu kabul edilen eyaletlerde, daha zengin insanlar daha az parası olanlara göre daha az cömerttir. Sosyal eşitsizliğin düşük olduğu eyaletlerde, zenginler daha cömertlerdi. Meraklı değil mi? Bu, temel olarak, zengin insanların cömertliğinin, çevrelerindeki sosyal eşitsizlik düzeyi ile ilgisi olduğunu göstermektedir.

Bu tür bir araştırmanın genellikle kesin değil, daha çok soru sormanın bir yolu olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Bu anlamda bilim insanları, araştırılan kişilerin yaşadığı ortama göre davranıştaki bu farkın arkasındaki nedenlerin ne olduğunu merak ediyorlar.

Zengin ve cömert insanlar, sosyal eşitsizlik oranlarının daha düşük olduğu yerlerde yaşamayı tercih ediyor mu? Yoksa zengin insanları yüksek eşitsizliğe sahip yerlerde yaşadıklarında daha az cömert yapan bir şey var mı?

Bu soruları cevaplamaya çalışmak için, bilim insanları ekibi bir araştırma daha yapmaya karar verdi. Bu kez her eyaletteki sosyal eşitlik algılarını manipüle ettiler. Daha sonra bu icat edilmiş verileri ülke genelinde 700 kişiye gösterdiler. Bazıları kendi devletleriyle ilgili olumsuz veriler, bazıları ise nerede yaşadıklarına dair olumlu veriler gördü.

Ardından, önceki çalışmada olduğu gibi, araştırmacılar aynı çekiliş kuponu testine girmiş (ödül nakit olarak 500 dolardı) ve katılımcılara bilinmeyen birine kupon bağışlayabileceklerini söyledi.

Bu kez, sonuçlar varlıklı insanlar yüksek düzeyde sosyal eşitsizliğe sahip bir eyalette yaşadıklarını düşündüklerinde daha az cömert olduklarını ortaya koydu. Düşük düzeyde eşitsizliğe sahip bir durumda yaşadıklarını düşündüklerinde, diğer insanlara göre daha fazla ya da daha az cömert değildiler.

Bu tamamlayıcı testin sonuçları bize, zengin insanlar daha az cömert davrandıklarında, bencil doğan oldukları anlamına gelmediğini göstermektedir. Dahası, zengin insanlar daha düşük statüye sahip olduklarına inanmaya teşvik edildiğinde daha cömert davrandılar. Daha da zengin olduklarına inandıklarında, daha kaba davrandılar. Bu, aslında, bireyin sosyal statüsü ile cömertliğini gösterme şekli arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın yazarlarına göre, satın alma gücü ve cömertlik arasındaki ilişki, zengin insanların diğerlerinden daha önemli ve daha haklı olduğu inancıyla ilgili olabilir. Bu liyakat sorunu, varlıklı kişilerin servetlerini haklı çıkarmalarına yardımcı olur ve sonuç olarak, "eğer mücadele edersem ve başarabilirsem, herkes aynı şeyi yapabilir" fikrine dayanarak, diğer insanlara karşı cömertlik göstermeye daha az ihtiyaç duyar.

Araştırmacılar ayrıca, yüksek eşitsizlik seviyelerinin zenginlerin statü ve para kaybetme konusunda daha fazla endişelenmesine neden olabileceğine inanıyor.

Zenginlerin daha az cömert olduğunu düşünüyor musunuz? Mega Meraklı Forum Hakkında Yorum Yapın